Friday Jun 21, 2024

Nieuw bestuur

Nieuwe bestuursploeg | persbericht

Met ingang van het seizoen 2022-2023 trad een nieuwe, verjongde bestuursploeg naar voor bij vierdeprovincialer RC Meldert. Huidig voorzitter Paul Schoovaerts blijft aan het roer van de club staan. Er kwamen 7 nieuwe bestuursleden bij om het huidige bestuur te versterken. Het nieuwe bestuur focust op de uitbouw van de jeugdwerking, de versterking van de organisatie en de betrokkenheid van vrijwilligers met als doel de club op een innovatieve manier te runnen.


bestuur


RC Meldert (nieuw bestuur) van links naar rechts
Achteraan: Paul Schoovaerts (voorzitter), Marc Brodelet, Dimitri Winnen, Kristof Brams, Marnik Stalmans, Emanuel Hoornaert.
Vooraan: Christel Scheepmans, Wouter Snoekx, Davy Verheyden en Peter Vaes.
Afwezig: Kris Winant

Nieuwe wind door de club

Vanaf vorige maand schoot het vernieuwde bestuur in actie. Zowel sportief, organisatorisch als financieel ligt er heel wat werk op de plank.


Bestuurslid Marnik Stalmans: “We slaagden erin om een sterk team van elf bestuursleden te verzamelen, zeven nieuwelingen en vier oudgedienden. In de eerste plaats moeten we sportief al onze pionnen voor het volgend seizoen op hun plaats hebben. Een opdracht voor Marc Brodelet, al jaren actief bij RC Meldert als speler en als trainer.”


Sportief verantwoordelijke Marc Brodelet: “Volgend seizoen wordt ongetwijfeld een overgangsjaar voor onze club, daarom kiezen we maximaal voor continuïteit. De voorbije dagen heb ik gesprekken gevoerd met zowel staf als spelers van de senioren. We nemen dit seizoen afscheid van een hele generatie spelers die de club fantastische jaren hebben geboden, maar nu op een leeftijd gekomen zijn dat er andere prioriteiten in het leven komen, een gezin, werk… . Daarom zijn we nog op zoek naar extra spelers én trainers die onze club willen komen versterken. Die spelers en trainers gaan we zeker ook in eigen rangen zoeken. Om jeugdspelers te werven plannen we samenwerkingsverbanden met de grotere clubs uit de regio, waar jonge kinderen vaak op een wachtlijst komen te staan en dus niet meteen onderdak kunnen vinden. De komende weken zal daar meer duidelijkheid over komen. ”

 

Meer dan voetbal

Daarnaast wil RC Meldert opnieuw een hechte familieclub worden met een gezellige kantine, jaarlijks terugkerende evenementen en vooral veel volk op en naast het plein.


Paul Schoovaerts: “Dat kunnen we niet zonder hulp van onze spelers, vrijwilligers, voetbalmama’s en -papa’s, de lokale ondernemers en het gemeentebestuur. In de loop van de komende weken gaan we met elk van hen in gesprek om te bekijken hoe we dit prachtige project samen kunnen doen slagen. Om het belang van deze samenwerking in de verf te zetten hebben we binnen het bestuur expliciet iemand betrokken om al deze initiatieven in goede banen te leiden.”


Als verantwoordelijke zal Christel Scheepmans mee instaan voor de opstart en uitbouw van de vrijwilligerswerking binnen RC Meldert: “We kijken in de eerste plaats naar bestaande initiatieven zoals sympathisanten of ouders die eigen activiteiten voor hun ploeg organiseren. Als club willen we hen begeleiden, ondersteunen en faciliteiten aanbieden. Tegelijk vragen we ook van iedereen een helpende hand. Een club zoals RC Meldert run je niet alleen, iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.”


Op termijn plant RC Meldert onder leiding van Emanuel Hoornaert ook nieuwe initiatieven, zoals de opstart van een business club om sponsors meer bij de club te betrekken en een lokaal netwerk aan te bieden.

 

Verleden en toekomst

Met de komst van het nieuwe bestuur waait er een frisse wind door de club. De voorbije jaren kende de club enkele moeilijke momenten, maar ook enkele glorieperiodes. Het is de bedoeling deze glorieperiodes weer te laten herleven binnen de club en het dorp met een degelijke langetermijnvisie. Daar hoort zeker ook de renovatie van de huidige infrastructuur bij. Voorzitter Paul Schoovaerts: “Ik kijk met veel plezier terug op een mooie periode waarin we met ondersteuning van het toenmalige gemeentebestuur onze infrastructuur met de prachtige kantine en tribune konden realiseren. Dit was mogelijk door een hechte groep van bestuursleden en trouwe vrijwilligers, maar de infrastructuur is ondertussen 35 jaar oud en toe aan renovatie. Gesprekken met de gemeente zijn aan de gang om dit te kunnen verwezenlijken. Er ligt dus heel wat werk op de plank. Ikzelf en onze bestuursploeg hebben er alvast veel zin in!”

Wil je een handje toesteken om onze club naar een hoger niveau te tillen?

Als vrijwilliger of als sponsor? Sportief of in de organisatie?

Stuur een mailtje naar info@rcmeldert.be of contacteer Christel Scheepmans op het nummer 0497 82 74 51.

Sportieve talenten mogen zich melden bij Marc Brodelet op 0497 05 27 76.

Alle hulp is welkom, klein of groot! Dankjewel! 

Back to Top
All rights reserved RC Meldert - © 2022 | Made by republico.be